NPO Zapp
Met de app van NPO Zapp kun je live Zapp kijken of je favoriete programma terugkijken.

Deze applicatie plaatst cookies om het gebruik van de verschillende onderdelen te meten. Met installatie van de app ga je hiermee akkoord.
Zie ook onze gebruikersvoorwaarden op https://www.zapp.nl/nieuws/gebruiksvoorwaarden

Problemen oplossen:
- Hoge internetkosten: Als je niet bent verbonden met wifi maar een mobiele internetverbinding hebt, dan kan het downloaden of streamen van video tot extra kosten leiden. Bij de instellingen kun je dit voorkomen door de optie ‘Streamen over mobiel netwerk’ uit te schakelen.
- Mijn lievelingsprogramma staat er niet in: NPO Zapp heeft niet van alle programma’s die op tv te zien zijn de rechten om ze ook in de app beschikbaar te stellen.
- De app is niet beschikbaar buiten Nederland: NPO Zapp heeft helaas geen rechten om de filmpjes in het buitenland aan te bieden. De app is daarom alleen beschikbaar voor Nederlandse accounts.
- Heb je vragen over de app of problemen met de werking van de app, mail dan naar post@npozapp.nl voor support. Vragen die bij de recensies staan kunnen we helaas niet beantwoorden.
With the NPO Zapp app you can watch live Zapp or watch your favorite program.

This application places cookies to measure the use of the different parts. With installation of the app you agree with this.
See also our user conditions at https://www.zapp.nl/nieuws/gebruiksvoorwaarden

Solve problems:
- High internet costs: If you are not connected to Wi-Fi but have a mobile internet connection, downloading or streaming video can lead to extra costs. With the settings you can prevent this by deactivating the option 'Stream over mobile network'.
- My favorite program is not there: NPO Zapp does not have all the programs on TV to see the rights to make them available in the app.
- The app is not available outside the Netherlands: NPO Zapp unfortunately has no rights to offer the films abroad. The app is therefore only available for Dutch accounts.
- If you have questions about the app or problems with the operation of the app, mail to post@npozapp.nl for support. We can not answer any questions that are related to the reviews.